Bioresonantie

Bioresonantie

Bioresonantie is geklassificeerd als een zgn. ‘complementaire behandeling’, waarbij naast een behandeling door uw arts, verschillende aandoeningen van het lichaam kunnen worden gecorrigeerd door a.h.w. de juiste frequenties aan te bieden. Op dit gebied staat de wetenschap niet stil. De bioresonantie-therapie gaat uit van het menselijk lichaam als zender en ontvanger van electromagnetische trillingen of frequenties. In de bioresonantie-therapie worden deze afgifte en opname van trillingen gebruikt voor de diagnose van de energetische toestand, het testen van medicamenten etc. en voor de behandeling. Trillingen planten zich voort in de ruimte (denk aan geluid). De trillingen van het menselijk lichaam dus ook.
Via electroden worden de trillingen van de patiënt opgenomen en met behulp van kabels in het bioresonantieapparaat geleid. Omgekeerd kan het apparaat ook trillingen terugzenden naar de patiënt. Het menselijk lichaam zendt verschillende trillingen uit, iedere cel, weefsel, orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling, samen vormen zij het individuele trillingsbeeld van de persoon.
Een gezond persoon zendt harmonische trillingen uit. Bij ziekte of afwijkingen wordt het trillingsbeeld verstoord door trillingen van bijv. bacteriën of pesticiden. Deze ziekmakende (pathogene) of ziekelijke (pathologische) trillingen zijn disharmonisch.
Het doel van de therapie is deze disharmonische trillingen af te bouwen. Dit kan door ze in spiegelbeeld, oftewel geïnverteerd toe te dienen. Hierdoor worden de disharmonische trillingen verminderd of zelfs gewist. Niet alleen de geïnverteerde disharmonische trillingen van de patiënt zelf kunnen op deze manier toegediend worden, maar ook die van
lichaamsvreemde stoffen zoals allergenen en pesticiden. Door niet alleen de disharmonische trillingen geïnverteerd toe te dienen, maar ook de harmonische trillingen versterkt toe te dienen, wordt de zelfgenezingskracht versterkt. Dit is het terrein van een groeiend aantal bioresonatietherapeuten.

De klassieke geneeskunde heeft de effecten van bio-energetische trillingen tot op heden aanvaard noch erkend, en er bestaan verschillende therapieën die weliswaar gebruik maken van verschillende vormen van bioresonantie, maar niet allemaal even succesvol. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. De Bioresonantie volgens Paul Schmidt is echter zonder meer een van de meest succesvolle therapieën. In de jaren ’70 werd de basis gelegd van de therapie die nu zijn naam draagt, en door meer dan 5500 natuurgeneeskundig georiënteerde artsen en Heilpraktiker alleen al in Duitsland met geweldige resultaten word toegepast. Bij Bioresonantie volgens Paul Schmidt, word gebruik gemaakt van geavanceerde apparatuur die zowel stationaire (praktijkgebonden) behandeling als ambulante behandelingen mogelijk maakt. De  aanvankelijke bevindingen zijn inmiddels uitgegroeid tot een van de best ontwikkelde therapieën van Duitsland, waarvan de resultaten geweldig zijn, mits men indien nodig ook bereid is om noodzakelijke veranderingen in het eet- of leefpatroon aan te willen brengen. De Bioresonantie volgens Paul Schmidt is namelijk gericht op het elimineren van de oorzaken van klachten, niet slechts het behandelen van de symptomen. Het heeft natuurlijk weinig zin om een therapie te ondergaan als men tegelijkertijd vasthoud aan slechte eet- of leefgewoonten waardoor de klachten juist ontstaan! Maar dat hoeven we u natuurlijk niet nader uit te leggen.

Door toepassing van bioresonantie volgens Paul Schmidt kunnen er verschillende frequentiewaarden worden toegediend waardoor er natuurlijke  processen op gang worden gebracht die het lichaam aanzetten tot genezing. Immers, in ons DNA zijn alle instructies voor een goed functionerend lichaam aanwezig, er zijn verschillende voorbeelden van aandoeningen of blessures waar ons lichaam zelf aan de oplossing werkt, denk aan het geval waarbij een snijwond binnen enkele minuten aan het genezingsproces begint waarna we enkele weken later soms nauwelijks meer kunnen zien dat er een wond heeft bestaan. Maar soms laat ons lichaam het door verschillende oorzaken even afweten. De vraag is dan; is het orgaan zelf ziek? Of is er sprake van een overbelasting op een verder gezond orgaan? Met behulp van bioresonantie volgens Paul Schmidt kan worden bepaald of dat door een externe belasting komt (blootstelling aan bijvoorbeeld schadelijke stoffen of straling), of door een interne oorzaak, zoals het niet goed functioneren van onze organen, dan wel een combinatie van deze factoren. Met behulp van de Rayonex bioresonantieapparatuur (zoals de PS1000 of de kleinere PS10) kan het lichaam (opnieuw) worden gestimuleerd het probleem aan te pakken.

Ook hier zijn inmiddels vele goede resultaten geboekt. Wij vinden het altijd raadzaam bij klachten uw arts te raadplegen. Maar de bioresonantie volgens Paul Schmidt is een bijzondere aanvulling op de therapie die steeds meer aanhang krijgt. Overtuig uzelf.

Wilt u meer weten? Wij willen u graag verder helpen. Vul ons contacformulier in en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden.