Bioresonantie

Bioresonantie

Bioresonantie is geklassificeerd als een zgn. ‘complementaire behandeling’, waarbij naast een behandeling door uw arts, verschillende aandoeningen van het lichaam kunnen worden gecorrigeerd door de juiste frequenties aan te bieden, net zoals een niet goed gestemd muziekinstrument kan worden gecorrigeerd (gestemd) met behulp van bijvoorbeeld een stemvork. Dit is het terrein van een groeiend aantal bioresonatietherapeuten. Ook op dit gebied staat de wetenschap niet stil. De klassieke geneeskunde heeft de effecten van bio-energetische trillingen tot op heden aanvaard noch erkend, en er bestaan verschillende therapieën die weliswaar gebruik maken van verschillende vormen van bioresonantie, maar niet allemaal even succesvol. Dat maakt het er niet eenvoudiger op.

De Bioresonantie volgens Paul Schmidt is echter zonder meer een van de meest succesvolle therapieën. Paul Schmidt zag in de jaren ’70 de verbanden die hebben geleid tot de therapie die nu door meer dan 5500 natuurgeneeskundig georiënteerde artsen en Heilpraktiker alleen al in Duitsland met geweldige resultaten word toegepast. Bij Bioresonantie volgens Paul Schmidt word gebruik gemaakt van geavanceerde apparatuur die zowel stationaire (praktijkgebonden) behandeling als ambulante behandelingen mogelijk maakt. De resultaten van deze  therapie zijn geweldig, en onze persoonlijke ervaring is dat Bioresonantie volgens Paul Schmidt een geweldige ontdekking is, vooropgesteld dat men indien nodig ook bereid moet zijn noodzakelijke veranderingen in het eet- of leefpatroon aan te willen brengen. De Bioresonantie volgens Paul Schmidt is namelijk gericht op het elimineren van de oorzaken van klachten, niet slechts het behandelen van de symptomen. Het heeft natuurlijk weinig zin om hoofdpijntabletten te slikken als men met zijn hoofd tegen een muur blijft bonken! Maar dat hoeven we u natuurlijk niet nader uit te leggen.

Wat houdt bioresonantie nu eigenlijk in? Denk aan het effect wanneer we van het zonnetje genieten; de blootstelling aan het zonlicht veroorzaakt diverse natuurlijke reacties in ons lichaam, waarbij we wellicht het eerst denken aan het ‘bruin worden’ van onze huid. Maar het zonlicht doet meer dan dat, er worden verschillende noodzakelijke reacties in ons lichaam op gang gebracht, er worden verschillende hormonen in ons lichaam aangemaakt, de productie van Vitamine D word gestimuleerd, en nog meer. De verschillende frequentiespectra van het zonlicht zorgen voor deze reakties. Mits juist gedoceerd zorgt het zonnetje normaliter voor een aangenaam gevoel.

Door toepassing van bioresonantie volgens Paul Schmidt kunnen er verschillende frequentiewaarden worden toegediend waardoor er natuurlijke  processen op gang worden gebracht die het lichaam aanzetten tot genezing. Immers, in ons DNA zijn alle instructies voor een goed functionerend lichaam aanwezig, er zijn verschillende voorbeelden van aandoeningen of blessures waar ons lichaam zelf aan de oplossing werkt, denk aan het geval waarbij een snijwond binnen enkele minuten aan het genezingsproces begint waarna we enkele weken later soms nauwelijks meer kunnen zien dat er een wond heeft bestaan. Maar soms laat ons lichaam het even afweten. Met behulp van bioresonantie volgens Paul Schmidt kan worden bepaald of dat door een externe belasting komt (blootstelling aan bijvoorbeeld schadelijke stoffen of straling), of door een interne oorzaak, zoals het niet goed functioneren van onze organen, dan wel een combinatie van deze factoren. Met behulp van de Rayonex bioresonantieapparatuur (zoals de PS1000 of de kleinere PS10) kan het lichaam (opnieuw) worden gestimuleerd het probleem aan te pakken.

 

 

Wilt u meer weten? Wij willen u graag verder helpen. Vul ons contacformulier in en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden.