Bouwbiologie helpt. Óók in Nederland.

Bouwbiologie helpt. Óók in Nederland.

Bouwbiologie, ook wel woonbiologie genoemd, is o.a. gericht op het zoeken, lokaliseren, en indammen van straling door elektrische wisselvelden, geopathische belastingen, schimmelvorming en nog meer bronnen van gezondheidsproblemen. Want gezondheidsproblemen vinden niet altijd hun oorzaak in de mens, maar soms in het huis waar hij woont . . . Veel medische klachten worden deels veroorzaakt door de installatie in het huis waar we wonen, of in het gebouw waar we werken, op school zitten, etc. De aanwezigheid van hoogfrequente signalen…

Lees Meer Lees Meer