Wateraders. Bestaan die écht?

Wateraders. Bestaan die écht?

Het zijn niet altijd die hoogspanningsleidingen van buiten die de grote boosdoeners zijn. In sommige gevallen worden de normale lichaamsfuncties verstoord door de aanwezigheid van ondergrondse wateraders of door geopathische netwerken. Lange tijd werd dit fenomeen met enige scepsis bekeken. Mensen hebben er lang om gelachen. Men dacht aan wichelroedelopers die onzichtbare stralen waarnamen en hechtte niet veel waarde aan zulke bevindingen.

Maar de wetenschap staat niet stil. Intussen kunnen wateraders, ondergrondse breuklijnen en geologische netwerken en hun effect op de gezondheid met modernere middelen wel degelijk worden opgespoord, en hun uitwerking op de mens is inmiddels vastgesteld. Eenvoudig gezegd veroorzaken wateraders een zwakke straling, die over langere tijd wel een effect op onze gezondheid kunnen hebben, als we er rechtstreeks door geraakt worden. Dat is niet altijd het geval. Maar Wateraders, Ondergrondse Breuklijnen, Hartmann-, Curry-, en Benkerlinies; ze bestaan écht. Het effect van deze geopathische straling is inmiddels ruimschoots aangetoond en de belastingen kunnen grotendeels gereduceerd worden. Uw bouwbioloog weet dat.

Degene die daar nu nog om lachen, hebben gewoon hun huiswerk niet gedaan!