Stress door stroom en straling

Stress door stroom en straling

In het gelijknamige (Duitstalige) boek van voormalig journalist Wolfgang Maes worden vele situaties beschreven die ernstige gezondheidsklachten veroorzaakten totdat de bouwbioloog ter plekke metingen had verricht. Het zijn niet altijd die hoogspanningsleidingen of GSM zendmasten van buiten die de grote boosdoeners zijn. Vaak beseft men niet dat men de klachten in zekere mate zelf veroorzaakt door o.a. een overdadige mate van elektrische apparatuur in de omgeving van zijn bed te hebben. Bewustwording van dergelijke belastende apparatuur, en weten hoe je er mee moet omgaan is al een hele stap in de goede richting, en dát brengt meestal geen verdere kosten met zich mee. In andere gevallen worden de normale lichaamsfuncties verstoord door de aanwezigheid van ondergrondse wateraders of door geopathische netwerken.

Lange tijd werd dit fenomeen met enige scepsis bekeken. Men dacht daarbij aan wichelroedelopers die onzichtbare stralen waarnamen en hechtte niet veel waarde aan zulke bevindingen. Maar intussen kunnen wateraders, ondergrondse breuklijnen en geologische netwerken en hun effect op de gezondheid met modernere middelen wel degelijk worden opgespoord, en hun uitwerking op de mens is inmiddels vastgesteld. Wolfang Maes heeft destijds zijn oude beroep eraan gegeven en werd een vooraanstaand bouwbioloog, die duizenden metingen heeft verricht en gedocumenteerd.

Degene die dit nu nog steeds als onzin afwijst, heeft gewoon zijn huiswerk niet gedaan!