Bioresonantie

Bioresonantie

Bioresonantie valt in het segment ‘complementaire behandeling’, dat wil zeggen dat je naast een behandeling door je arts, ook behandeld kunt worden door een specialist, in dit geval de bioresonantietherapeut. Met behulp van bioresonantietherapie kunnen verschillende aandoeningen van het lichaam worden gecorrigeerd door de juiste frequentiewaarden aan het lichaam aan te bieden. De therapeut kijkt verder naar andere aanvullingen, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in de voeding of andere zaken. Op dit gebied staat de wetenschap niet stil. Maar wat is bioresonantie nu eigenlijk?

In een normale gezonde situatie zenden onze verschillende organen harmonische trillingen uit, met een frequentie die bij die specifieke organen behoren. Bij ziekte of afwijkingen wordt het trillingsbeeld verstoord door trillingen van bijv. aanwezige bacteriën of pesticiden. Deze ziekmakende (pathogene) of ziekelijke (pathologische) trillingen zijn niet harmonisch.
Met behulp van bioresonantietherapie zijn de ‘stoorzenders’ waarneembaar, en het is mogelijk deze disharmonische trillingen af te bouwen,  door de juiste, harmonische trillingen versterkt toe te dienen, vergelijkbaar met hoe een stemvork de geluidstrillingen overbrengt op een stemvork met dezelfde toonsoort. Dit is het werkterrein van een groeiend aantal bioresonantietherapeuten.

Alhoewel de werking van de apparatuur van Rayonex wetenschappelijk is bewezen, en in Duitsland medische erkenning heeft, heeft het merendeel van klassieke geschoolde medici de effecten van bio-energetische trillingen tot op heden aanvaard noch erkend. Afgezien daarvan bestaan er ook nog verschillende vormen van bioresonantietherapieën, hoewel niet alle methoden even succesvol zijn. Dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

In de jaren ’70 werd in Duitsland de basis gelegd van de therapie die heeft geleid tot de oprichting van de firma Rayonex GmbH in Duitsland, een therapie die nu door duizenden natuurgeneeskundig georiënteerde artsen en Heilpraktiker met geweldige resultaten word toegepast. Een sleutelrol daarin is weggelegd voor Paul Schmidt, en de naar hem vernoemde Bioresonantie volgens Paul Schmidt, die niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd, is uitgegroeid tot een van de best ontwikkelde bioresonantietherapieën, met geweldige resultaten, mits men, indien nodig, ook bereid is om noodzakelijke veranderingen in het eet- of leefpatroon aan te willen brengen. De Bioresonantie volgens Paul Schmidt is namelijk gericht op het elimineren van de oorzaken van klachten, niet slechts het behandelen van de symptomen. Het spreekt voor zich dat het natuurlijk weinig zin heeft om een therapie te ondergaan als men tegelijkertijd vasthoud aan slechte eet- of leefgewoonten waardoor de klachten wellicht juist zijn ontstaan! Maar dat hoeven we natuurlijk niet nader uit te leggen.

Soms laat ons lichaam het door verschillende oorzaken even afweten. De vraag is dan; is het orgaan zelf ziek? Of is er sprake van een overbelasting op een verder gezond orgaan? Met behulp van bioresonantie volgens Paul Schmidt kan worden bepaald of dat door een externe belasting komt (teveel blootstelling aan bijvoorbeeld schadelijke stoffen of straling), of door een interne oorzaak, zoals het niet goed functioneren van onze organen, dan wel een combinatie van deze factoren. Met behulp van de Rayonex bioresonantieapparatuur (zoals de Rayonex PS1000 Polar, of de kleinere Rayonex PS10) die gebaseerd zijn op het principe van de Bioresonantie volgens Paul Schmidt, kan het lichaam worden gestimuleerd het probleem aan te pakken.

Hier zijn inmiddels vele goede resultaten mee geboekt. Bij klachten adviseren we altijd uw arts te raadplegen. Bioresonantie volgens Paul Schmidt is daarbij een bijzondere aanvullende therapie die steeds meer tot resultaten leid. Overtuig uzelf.

Wilt u meer weten of een afspraak maken met onze Bioresonantietherapeute? Vul ons contacformulier in en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden.