Slimme meters?

Slimme meters?

De Werkgroep BioInitiative, een onafhankelijke groep van internationale wetenschappers, onderzoekers en professionals in de openbare gezondheidszorg die zich bezighouden met de biologische effecten van elektromagnetische velden (EMV’s),  publiceerde een belangrijk rapport over de wetenschappelijke resultaten van case-control studies gepubliceerd tussen 2010 en 2017 op hersenkanker. We lichten er hier even een klein stukje uit betreffende de opkomst van de zogenaamde  ‘slimme meters’;

In de VS is de inzet van draadloze infrastructuur (zendmasten) om het gebruik van mobiele telefoons te ondersteunen de afgelopen decennia enorm versneld. De verspreiding van zendmasten in gemeenschappen, vaak geplaatst op peuterspeelzalen, op kerkelijke daken en op schoolcampussen, betekent dat jonge kinderen duizenden keren hogere RF-blootstelling kunnen hebben in thuis- en schoolomgevingen dan 20-25 jaar geleden. Deze draadloze antennes voor spraak- en datatransmissie via de mobiele telefoon produceren RFR (Radio Frequency Radiation = Radiofrequentie Straling) beïnvloeding via het hele lichaam over brede gebieden in gemeenschappen die een onvrijwillige en onvermijdelijke bron zijn van blootstelling aan radiofrequente straling. Verder betekent de bijna universele overschakeling op draadloze telefoons en mobiele telefoons en wég van de vaste telefoonlijnen een herhaalde blootstelling aan zowel EMF ( ElectroMagneticField = ElektroMagnetischVeld) als RFR in huis. Andere nieuwe RFR-blootstellingen die voorheen niet bestonden, zijn afkomstig van WI-FI-toegangspunten (hotspots) die 24/7 stralen in cafés, winkels, bibliotheken, klaslokalen, op bussen en treinen en van onze eigen persoonlijke WI-FI-apparaten (iPads, tabletten, PDA’s, enz.). De ‘slimme meter’-infrastructuur is de grootste bron van wereldwijd doordringende RFR die al is uitgerold. Deze infrastructuur plaatst een draadloos apparaat (zoals een basisstation voor een mini-mobieltje) aan de muur en vervangt de elektromechanische (draaiknop) meter. Ze moeten op elk huis en klaslokaal worden geïnstalleerd (elk gebouw met een elektrische meter). De draadloze meters produceren pieken van gepulseerde radiofrequente straling 24/7, en in de typische bedrijfsvoering verzadigen zij de woonruimte op een niveau dat veel hoger kan zijn dan wat al bekend is om bio-effecten en nadelige gezondheidseffecten te veroorzaken. (De nutsbedrijven kunnen alleen zeggen dat ze voldoen aan verouderde federale veiligheidsnormen, die wel of niet altijd waar kunnen zijn. Deze meters kunnen, afhankelijk van waar ze worden geplaatst ten opzichte van de bezette ruimte thuis of in de klas, RFR-niveaus produceren die vergelijkbaar zijn met die binnen de eerste 30 tot 200 meter van een basisstation van een mobiele telefoon (zendmast).

De cumulatieve RFR-belasting binnen elke gemeenschap is grotendeels onbekend. Zowel onvrijwillige bronnen (zoals zendmasten, slimme meters en tweedehandse straling van het gebruik van draadloze apparaten door anderen) plus vrijwillige blootstelling van iemands persoonlijk gebruik van mobiele en draadloze telefoons, draadloze routers, elektronische babybewakingsmonitoren, draadloze beveiligingssystemen, draadloze hoorapparaten en draadloze medische apparaten zoals geïmplanteerde insulinepompen, ze kloppen allemaal bij ons aan. Niemand vergelijkt de gecombineerde blootstellingsniveaus. Miljarden nieuwe RFR-zenders van de uitrol van de slimme meter alleen al zullen de RFR-niveaus verhogen en zullen aanzienlijk bijdragen aan de bestaande RFR-achtergrond.
Soms houdt de wetenschap geen gelijke tred met nieuwe milieublootstellingen die bijproducten zijn van nuttige dingen die we in de samenleving willen kopen en gebruiken. De implementatie loopt dus voor op kennis van gezondheidsrisico’s. Het is een oud verhaal. Dit is het geval voor EMF en RFR, en dit rapport onderstreept de kritieke behoefte om moeilijke vragen te stellen, tussentijdse correcties aan te brengen, en de reeds in deze generatie geleden schade te herstellen en na te denken over de bescherming van toekomstige generaties.”

Slimme meters? Het is slimmer om die letterlijk ver van je bed te houden, beter nog om er maar niet aan te beginnen. Als bouwbiologen delen wij de bezorgdheid over de toenemende stralingsniveau’s van al die signalen, waarvan er in de toekomst nog veel meer zullen komen. We delen ook onze bezorgdheid over al die mensen die al dit soort informatie negeren omdat de grote concerns en de politiek zeggen dat het allemaal wel meevalt, of dat de sterkte van de signalen binnen de wettelijke norm valt. . . .