Meetprocedure

Meetprocedure

Wat word er tijdens een standaard bouwbiologisch onderzoek zoal gemeten?

Een standaardmeting is vooral eerst gericht op de slaapvertrekken. Waarom? Omdat we daar éénderde van ons leven doorbrengen. omdat we daar moeten rusten, regenereren, en ons moeten opladen voor de volgende dag. Als er belastingen zijn als gevolg van elektrische wisselvelden, HFsignalen, geopathische storingen e.d., dan kunnen we onszelf niet voldoende opladen. Daarom heeft de slaapkamer onze prioriteit.

Een deugdelijk geaarde installatie, geaarde apparatuur, verlichting e.d. remt al heel wat straling af! Daarom controleren we de kwaliteit van de aarding in het elektriciteitsnet. Met behulp van een van de aanwezige bewoners meten we o.a. de capacitaire aankoppeling van Elektrische Wisselvelden, d.w.z. in hoeverre de elektrische omgeving zich aankoppelt met úw lichaam. Door middel van een zgn. 9-punts meting word er vastgesteld in hoeverre en vanuit welke richting elektrische straling uw slaapplek bereikt. We vergelijken de situatie als de zekering in de betreffende kamers uitgeschakeld word, (een van de meest effectieve maatregelen). We kijken verder naar de eventuele aanwezigheid van stalen matras of boxspringmatras, een elektrische deken, verstelbare bedbodems (motoren) en welke apparatuur er normaliter door de bewoners in de buurt van het bed aangesloten en gebruikt word. Het is daarom belangrijk om de ‘normale’ situatie weer te geven, en niet vóór ons bezoek alle verdachte bronnen van elektrosmog netjes op te ruimen, als u dat normaal ook niet doet . . . .

De aanwezigheid van HoogFrequente signalen, zoals WiFi, DECT en andere signalen word beproefd. Het zijn juist deze signalen die een groot probleem vormen voor onze gezondheid. Die signalen kunnen we slechts ten dele reduceren, in veel gevallen voldoende om ons lichaam thuis de kans te geven te herstellen. In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn om verdere maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld afschermende verf en/of -gordijnen. Uw bouwbioloog kan u daar meer informatie over geven.

Daarna word er verder nog gezocht naar de eventuele aanwezigheid van ondergrondse wateraders, breuklijnen en/of zgn. Globaalnetten, welke een storende invloed op de gezondheid kunnen uitoefenen. Waar mogelijk worden er tijdelijke oplossingen aangebracht om te zien of die toereikend zijn.

Tenslotte word er een rapportage en advies opgesteld, en kunt u zelf bepalen welke eventuele verdere maatregelen u wilt (laten) doorvoeren. In overleg komen wij daarna opnieuw metingen doen om vast te stellen hoe effectief de genomen maatregelen zijn.

Meten is weten. Geen enkele situatie is gelijk. Daarom komen we bij u thuis, en meten het liefst in de situatie zoals die normaliter bij u thuis is. Dan ontstaat het meest getrouwe beeld van de situatie die eventueel tot klachten kan hebben geleid. Na het doorvoeren van de aanbevolen maatregelen kunt u waarschijnlijk al snel het verschil merken, soms al binnen enkele dagen!