Links

Links

De SBM-2015 is de Standaard voor Bouwbiologische Meettechniek, die door Duitse experts op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven is samengesteld en in 2015 is geactualiseerd. Deze Standaard gaat verder dan de wettelijk toegestane normen zoals die in veel Europese landen gelden.

Over elektromagnetische wisselvelden is zeer uitvoerige wetenschappelijke maar toch begrijpelijke informatie te vinden in het “Handboek Elektrostress” door Dr. Hugo Schooneveld, verbonden aan de University of Wageningen. Een aanrader voor iedereeen die zich in deze materie verder wil verdiepen of professioneel met dit thema te maken heeft.

Op deze website is een aantal keren gesproken over bioveldvormers. Een bioveldvormer heft het negatieve veld of de belasting niet op, maar biedt een continue aanwezige tegenfrequentie waardoor het lichaam veel minder last ondervind van de specifieke storingen of belastingen. Op dit gebied is de discussie overigens nog volop gaande. Veel vragen en antwoorden zijn controversieel volgens de strikte regels van de wetenschap. De klassieke geneeskunde heeft de effecten van bio-energetische trillingen tot op heden aanvaard noch erkend, maar er bestaan bioveldvormers voor Elektrosmog, HoogFrequente Straling, Wagenziekte en meer, die met aantoonbaar succes worden toegepast! Een zeer populaire bioveldvormer is bijvoorbeeld de Mini-Rayonex, die al meer dan 30 jaar bestaat. Er zijn vele frequentiespectra welke in staat zijn regulaties in ons organisme te activeren, net zoals het frekwentiespectrum van het zonlicht de vitamine D balans regelt, de pigmentvorming en de aanmaak van melatonine. De Mini-Rayonex kan een positieve invloed hebben op de cel stofwisseling en de fundamentale regulatiecapaciteit van het organisme voor zelfregulatie. Bijzonder eenvoudig in gebruik: Breng de Mini-Rayonex in contact met jouw lichaam en zorg er voor dat de het etiket naar boven wijst, bij voorkeur als je (‘s nachts in bed) ligt. Maar je kunt de Mini-Rayonex ook overdags op zak dragen.

In het najaar van 2017 werd een zeer bijzondere bioveldvormer, de nieuwe  Duplex IV Professional geïntroduceerd. De Duplexserie wordt al jaren in hoofdzaak tegen geopathische belastingen ingezet. De eerste generaties Duplex (II, III en IV) konden nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld een los aangekoppelde E-smog Rayonator of HF Rayonator om de nadelige storingen door E-smog en Hoogfrequente straling weerstand te kunnen bieden.

De Duplex IV Professional is een naar individuele behoeften programmeerbare bioveldvormer, en kan niet alleen worden voorzien van frequenties om E-smog, HF, en verschillende geopathische belastingen te reduceren, maar ook worden voorzien van frequenties waarbij specifieke individuele gezondheidsproblemen kunnen worden gereduceerd.

De website van de producent van deze Duplex IV Professional in het Duits is hier te vinden.

Let op; Deze Duplex IV Professional dient niet verward te worden met de standaard Duplex IV, die goedkoper, en al langer verkrijgbaar is. De standaard Duplex IV is echter niet programmeerbaar!

De Duplex IV Professional is uitsluitend verkrijgbaar via door PSAL (Paul-Schmidt-Akademie-Lennestadt) opgeleide en gecertificeerde bouwbiologen. Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier op deze website.