Wat is bouwbiologie?

Wat is bouwbiologie?

Bouwbiologie is een veelzijdig begrip. Enerzijds heeft het te maken met het leefmilieu, de gebruikte bouwmaterialen, de inrichting en zelfs verlichting van een huis. Anderzijds houdt het o.a. in dat er ter plekke gemeten word welke factoren er in of rond een huis (gebouw) aanwezig zijn die van invloed zijn op de gezondheid. Verschillende invloeden van binnen en buiten het gebouw spelen op ons in. Het vakgebied bouwbiologie, vooral sterk ontwikkeld in Duitsland, is ontstaan naar aanleiding van aanvankelijk ‘onverklaarbare ‘gezondheidsproblemen, die later konden worden gerelateerd aan Elektrosmog, Straling door digitale communicatietechnieken, Schimmelvorming en Schadelijke stoffen in huizen en gebouwen. Doel van de bouwbiologie is kennis verzamelen omtrent de invloed van ons leefmilieu op onze gezondheid, alsook het zoeken naar beschermende maatregelen tegen de effecten, etcetera.

Centraal daarbij staat de woonomgeving, meer specifiek; de slaapkamer! Dit is immers de plek waar men pakweg 1/3 van zijn leven doorbrengt, en waarin het lichaam normaliter moet uitrusten, regenereren en nieuwe energie moet opdoen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Slaapproblemen, migraine, kramp in de benen, bedwateren, alsmaar huilende kinderen verstoren het natuurlijke regeneratieproces. Dat kán te wijten zijn aan straling door soms een gebrekkige elektrische installatie, vaker een teveel aan elektronische (draadloze) signalen in de slaapkamer, of geopathische belastingen, waarvan de waterader de meest bekende is. Het is vaak een optelsom van al die oorzaken bij elkaar!

Recente ontdekkingen hebben aangetoond dat er veel gezondheidsklachten te wijten zijn aan oorzaken die tot voor kort niet werden (h)erkend, maar nu voor een belangrijk deel verholpen kunnen worden door beschermende maatregelen te nemen, eigenlijk zonder comfort in te hoeven leveren. Uw bouwbioloog kan u daarbij helpen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *