Wat is bouwbiologie?

Wat is bouwbiologie?

Bouwbiologie. Een relatief onbekend begrip in Nederland. Een ontwikkeld vakgebied in Duitsland en veel andere landen. Bouwbiologie is een veelzijdige en uitermate interessante wetenschap, en richt zich o.a. op het leefmilieu in ons huis, de hoeveelheid en aard van straling door o.a. elektrische apparatuur, de samenstelling van de lucht in ons huis, de gebruikte bouwmaterialen of meubilering, en zelfs de verlichting van ons huis, en de uitwerking daarvan op ons als bewoners.

Een Bouwbiologisch Meettechnicus onderzoekt welke factoren er in of rond een huis (gebouw) aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de gezondheid, vaak naar aanleiding van gezondheidsklachten waarvoor de huisarts niet altijd een duidelijk aanwijsbare oorzaak vinden kan. Die oorzaak zou heel goed van buitenaf kunnen komen, in huis of op onze werkplek, op school et cetera.   Met behulp van geavanceerde apparatuur meten we waar de grootste bronnen van straling zijn, en adviseren we wat er tegen gedaan kan worden.

Bouwbiologie, een vooral in Duitsland sterk ontwikkeld vakgebied, is ontstaan naar aanleiding van aanvankelijk ‘onverklaarbare’ gezondheidsproblemen, die later konden worden gerelateerd aan e-smog, straling door digitale communicatietechnieken, schimmelvorming en schadelijke stoffen in huizen en gebouwen. Bouwbiologie helpt ons kennis te verzamelen omtrent de invloed van ons leefmilieu op onze gezondheid, maar ook het adviseren over afschermende maatregelen tegen de effecten, zoals indien nodig het aanbrengen van afschermende wandbekleding, gordijnstoffen e.d.

Centraal daarbij staat de woonomgeving, meer specifiek; de slaapkamer! Dit is namelijk de plek waar men pakweg 1/3 van zijn leven doorbrengt, en waarin het lichaam normaliter zou moeten uitrusten, regenereren en nieuwe energie moet opdoen. Helaas gebeurt dat lang niet altijd zoals het zou moeten. Slaapproblemen, migraine, kramp in de benen, bedwateren, alsmaar huilende kinderen verstoren het natuurlijke regeneratieproces. Dat kán te wijten zijn aan straling, soms de elektrische installatie in ons huis, vaker aan een teveel aan elektronische (draadloze) signalen in de slaapkamer, of de aanwezigheid van zogenoemde geopathische belastingen, waarvan de waterader waarschijnlijk de meest bekende is. Het is vaak een optelsom van al die oorzaken bij elkaar!

Recente ontdekkingen hebben aangetoond dat veel gezondheidsklachten te wijten zijn aan oorzaken die tot voor kort niet werden (h)erkend, maar nu voor een belangrijk deel verholpen kunnen worden door beschermende maatregelen te nemen, eigenlijk zonder comfort in te hoeven leveren. Uw bouwbioloog kan u daarbij helpen…. en natuurlijk ook in Nederland!