Hartmann-, Curry- en Benkernetwerken

Hartmann-, Curry- en Benkernetwerken

Bij het woord ‘Aardstralen’ gaan bij veel mensen de wenkbrauwen omhoog. Velen geloven daar niet in, en menen dat het met spirituele zaken te maken heeft. Anderen geloven er wél in, maar het heeft helemaal niets met geloof te maken. Aardstralen zijn vormen van natuurlijke energie die met de juiste apparatuur aantoonbaar zijn, waar sommige dieren gebruik van maken door naar hun winterbestemming te navigeren, en die ook een invloed op onze gezondheid uitoefenen. Maar je kunt ze niet met het blote oog zien, je kunt ze niet ruiken, horen of voelen. Dat maakt het accepteren van hun aanwezigheid voor veel mensen moeilijk. Maar ja, kun je een magnetisch veld zien? Kun je elektrische spanning zien, of de wind? Kan men de gsm-signalen zien, waardoor beeld en geluid word overgedragen? Nee, maar de aanwezigheid daarvan kan wel worden waargenomen door de uitwerking ervan, zoals de verzameling van ijzerdeeltjes door een magneet, het branden van een lamp op elektriciteit of de beweging van de herfstbladeren door de wind. En de video van uw kleinkinderen op uw telefoon.

Hoe vinden duiven en andere dieren hun weg op grote afstand? Magnetische velden – velden die wij als mensen niet kunnen waarnemen – spelen een grote rol hierin. Die velden bestaan dus zonder enige twijfel.

Aan deze verschijnselen twijfelt geen mens. Hoe zit het dan met de ‘geopathische belastingen’ die hierboven worden genoemd?

Aardstralen zijn niet zo mysterieus. In de kern van onze aarde bevind zich een enorme massa energie. Door de rotatie van de aarde word die energie in beweging gezet. En recente ontdekkingen hebben een aantal interessante energiebanen in kaart gebracht. Zoals, de Hartmannlinie, het Currynetwerk en de Benkerlinies.

Globale rasternetwerken zijn natuurlijke energetische stralingssystemen met gepolariseerde eigenschappen. Aardstralen zijn niets anders dan in een raster voorkomende natuurlijke energiebanen, die in ons huis soms zodanig effectief worden dat we er soms ziek van worden, niet omdat er iets mis is met deze energiebanen, want het zijn normale natuurverschijnselen, maar omdat ze door de bouw van onze huizen soms een ander effect op ons hebben dan wanneer we buitenshuis zijn (net zoals het verschil tussen een frisse wind buiten, waarvan we meestal niet ziek worden, of tocht in huis, waar we wél last van krijgen). Daarom worden deze aardstralen soms aangeduid als Geopathische Belastingen (van het Griekse Geo=aarde, en Pathos=ziek).

Daar de polariteit in ons lichaam enigszins door aardstralen word beïnvloed, (net zoals een magneet in de buurt van een luidspreker een ‘brom’ in geluidsapparatuur kan veroorzaken) kunnen er storingen in de door ons lichaam stromende energie optreden, vooral als men een hele nacht op één plek (ons bed) doorbrengt waar zo’n stralingsveld aanwezig is. Overdag, als we ons bewegen zijn die storingen niet zo effectief. We verplaatsen ons dan immers regelmatig, én omdat we lichamelijk actief zijn zijn we meer resistent tegen de nadelige invloeden om ons heen. Maar ‘s nachts zijn we letterlijk overgeleverd aan de elementen*. Ons lichaam is in rust, het verdedigingsmechanisme op een laag pitje. We hebben onze energie dan nodig om ons weer nieuwe kracht te geven, om afvalstoffen te verzamelen en af te scheiden, en om te regenereren. Meestal zijn die storingen als gevolg van geopathische belastingen pas echt storend als men er een langere tijd (maanden, jaren) aan blootgesteld is.

En er is vaak een directe relatie tussen de plaats waar aardstralen door het bed heengaan en de klachten die men heeft. Met ander woorden, wanneer er een Hartmann, Curry- of Benkerlijn ‘door’ het bed heen gaat ter hoogte van de knieën, is de kans groot dat problemen met de knieën veroorzaakt worden door deze lijnen. Bij onduidelijke aanhoudende klachten (als de dokter ‘niets’ kan vinden) is het dus niet verkeerd om de slaapkamer eens te laten onderzoeken op deze vorm van aardstraling. Wij gebruiken daarvoor geen wichelroede, maar apparatuur die afgestemd kan worden op de van toepassing zijnde frequenties.

De Hartmann linie, zo genoemd naar de ontdekker ervan, is een onzichtbare muur van energetische straling, waarvan het patroon is vastgesteld op 2 á 2,5 meter. In sommige gevallen is het een oplossing om een bed te verplaatsen naar een ander gedeelte van de slaapkamer of het huis. Maar soms hebben we gewoon de ruimte niet om het bed anders neer te zetten. En dan moet je ook wel weten waar dat Hartmann netwerk precies loopt, en waar niet …

Datzelfde geld voor het ‘Currynetwerk’. Hiervan liggen de lijnen 3 á 3,5 meter uit elkaar, diagonaal op de Hartmann richting.

Het Benkernetwerk heeft lijnen die zo’n 12 meter uit elkaar liggen, evenwijdig aan de Hartmannlinies. Het is vaak op een snijpunt van deze linies waar de polariteit in ons lichaam dusdanig verstoord word dat er klachten door kunnen ontstaan. Veel mensen hebben nergens last van. Maar voor enkelen kan juist de aanwezigheid van deze aardstralen de oorzaak zijn van een ziek orgaan of een min of meer ‘onverklaarbare’ pijn ergens in ons lichaam.

Kan uw arts geen pathologische oorzaak vinden voor uw klachten? Mogelijk omdat de aanwezigheid van deze aardstralen destijds niet in het lespakket van de medische opleiding heeft gezeten. Maar het niet kunnen vaststellen van de oorzaak betekent niet dat er geen oorzaak is. ‘Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid’…. Voor hardnekkige klachten is het goed om het bestaan van Geopathische Belastingen te erkennen, en een bouwbiologisch meettechnicus te vragen om uw slaapkamer op de locatie ervan te onderzoeken.

* Voor mensen die een hele werkdag op een kantoor of zittende werkplek doorbrengen is het natuurlijk óók goed om er achter te komen of die werkplek wel vrij is van geopathische belastingen, dan wel een teveel van HF digitale signalen. De bouwbioloog kan ook de kantoorwerkplek testen!

Is er wat aan te doen?

Geopathische belastingen zijn niet te verwijderen. Het bed verplaatsen is niet altijd mogelijk of praktisch. Bioveldvormende apparatuur kan de polariteit van de belasting tegenwerken (de omgeving harmoniseren), zodat het effect ervan bijna nihil word. Er bestaan verschillende soorten bioveldvormende apparaten die thuis kunnen worden geplaatst, waarvan de Duplex IV Professional de nieuwste ontwikkeling is. Indien gewenst kan men deze 4 weken thuis opstellen om de effectiviteit ervan te ervaren, waarna men kan besluiten tot aankoop over te gaan, of niet. Maar er bestaan ook andere soorten die wellicht beter bij uw budget passen. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.