Kinderen en Mobiele apparatuur

Kinderen en Mobiele apparatuur

We willen graag de beste toekomst voor onze kinderen, en we beginnen daar het liefst zo vroeg mogelijk mee, zelfs al vóór de geboorte. Voor sommige aspecten van het leven is door de wet een minimum leeftijd vastgesteld, ter bescherming niet alleen van de omgeving, maar vooral ook voor het kind zelf. Voor gebruik van mobieltjes e.d. is dat niet zo, maar dat zou eigenlijk niet zo’n gek idee zijn. De effecten van mobieltje en laptops op de gezondheid zijn heftig, vooral voor jonge kinderen! Natuurlijk word je niet ziek van af en toe één telefoongesprekje, maar je zou kinderen niet moeten willen toestaan vele uren per dag afhankelijk te zijn van hun iPad. Maar hoe vaak is dat wél het geval?

En daarbij komt; Hoe kun je je kinderen helpen om het gebruik van digitale techniek te beperken als wij volwassenen het verkeerde voorbeeld geven door steeds ons mobieltje te pakken, om te kijken of er nog berichtjes zijn? Daarmee helpen we onze kinderen niet.

Daarom is het noodzakelijk om ons bewust te zijn van enkele feiten; Mobiele telefonie maakt gebruik van HoogFrequente (HF)signalen, die heel sterke pulsen afgeven. Die pulsen zijn schadelijk voor onze hersenen, en voor kinderen des te meer! Op internet is voldoende informatie te vinden die aantoont welke gevolgen regelmatig bellen met de telefoon aan het oor heeft voor volwassenen. Het wordt ook steeds duidelijker dat deze signalen het voor sommigen vrijwel onmogelijk maakt om nog normaal te functioneren in onze digitale maatschappij. Voor- en tegenstanders discussiëren of de digitale signalen écht een effect op de gezondheid hebben. Er staat uiteindelijk ook heel veel op het spel. Het groeiende aantal documentaires over dit onderwerp toont echter wel onmiskenbaar aan dat er velen zijn die genoodzaakt zijn om (steeds schaarser wordende) ‘white spots’ op te zoeken, plaatsen die ver weg zijn van GSM signalen en hoogspanningsleidingen!

En bedenk, de uitwerking op de hersenen van kinderen is vele malen groter ! ! !

Tegenover alle bezorgde berichtgeving over mobiele netwerken en hun bijwerking staat de geruststellende houding van de technische experts en de politiek; Straling is geen gevaar voor de gezondheid, of de straling valt binnen de wettelijk vastgestelde norm. De werkgroep BioInitiative, een onafhankelijke groep van internationale wetenschappers, onderzoekers en professionals in de openbare gezondheidszorg die zich bezighouden met de biologische effecten van elektromagnetische velden (EMV’s), heeft een belangrijk rapport gepubliceerd van de wetenschappelijke resultaten van case-control studies gepubliceerd tussen 2010 en 2017 op hersenkanker. Dit omvangrijke Engelstalige rapport is te vinden op de website www.bioinitiative.org. We lichten er een klein stukje uit;

Mensen zijn bio-elektrische systemen. Onze harten en hersenen worden gereguleerd door interne bio-elektrische signalen. Blootstelling van het milieu aan kunstmatige elektromagnetische velden kan interageren met fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam. In sommige gevallen kan dit ongemak, of slaapverstoring, of verlies van welzijn (verminderd mentaal functioneren en verminderd metabolisme) veroorzaken of soms is het een angstziekte zoals kanker of de ziekte van Alzheimer. Het kan interfereren met iemands vermogen om zwanger te worden, of een kind naar de voldragen tijd te brengen, of resulteren in veranderingen in de hersenontwikkeling die slecht zijn voor het kind. Het kan zijn dat deze blootstellingen een rol spelen bij het veroorzaken van langdurige beperkingen van de normale groei en ontwikkeling van kinderen, waardoor de weegschaal wordt omgedraaid om productieve volwassenen te worden. We hebben goed bewijs dat deze blootstelling onze gezondheid kan schaden, of dat van kinderen van de toekomst die geboren worden door ouders die nu zijn ondergedompeld in draadloze beïnvloeding.”

Er zijn veel, heel veel studies die aantonen dat straling door EMV wel degelijk nadelige werking op de mens (alsmede dieren en planten) hebben. Hoeveel studies hebben we nodig? “We zijn nog niet zeker, er moeten nog meer studies verricht worden naar de uitwerking van straling op de gezondheid”, zeggen belanghebbenden. Hoeveel studies dan? Als er meer dan 500 studies zijn die het verband aantonen tussen Elektrotechnische straling en de gezondheid, is dat dan niet voldoende duidelijk? Is het dan echt noodzakelijk om eerst een wetenschappelijke bevestiging te krijgen voor het feit dat je je vingers kunt branden als je die tegen een hete kachel aan houd?

We hopen dat degene die deze website leest nog eens nadenkt over het iPadgedrag van hun kinderen. Want we willen graag de beste toekomst voor onze kinderen, toch?

Hoe zit het eigenlijk met 5G ?