Hoe zit het met 5G?

Hoe zit het met 5G?

Er is veel ongerustheid omtrent het toekomstige 5G netwerk. Enerzijds word er hard gewerkt om dit nieuwe netwerk op korte termijn operationeel te krijgen, anderzijds is er bijzonder veel weerstand. Grootste oorzaak daarvan; 5G zou zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Een opmerkelijk bericht in verband hiermee verscheen al snel nadat er in oktober 2018 in Den Haag binnen enkele uren zo’n 30 dode spreeuwen op de grond waren gevallen. Niet in héél Den Haag, maar voornamelijk alleen in het Huijgenspark, een park in de binnenstad. Neergeschoten? Vergiftigd? Een geheimzinnige ziekte? Aanvankelijk dacht men aan vergiftiging, maar een duidelijke doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld. Er leek geen enkele verklaring voor deze merkwaardige situatie. En merkwaardig was het, want op één avond vielen ze zomaar neer.

Een week later herhaalde zich het zeldzame incident, zoals het aanvankelijk werd genoemd. Buurtbewoners uitten hun zorgen over de situatie en er werden vragen over de kwestie aan de gemeenteraad gesteld. Eén gemeenteraadslid zei; ,,Dat er zoveel vogels op deze plek massaal uit de lucht vallen, moet een oorzaak hebben en die moet worden onderzocht. Mocht er sprake zijn van vergiftiging, dan moet hier hard tegen worden opgetreden”.

Al snel werd er beweerd dat er op het bewuste uur een expiriment zou zijn uitgevoerd met een 5G zender in de buurt, om te bekijken of er daardoor eventueel storingen zouden optreden in de datasytemen van het nabijgelegen treinstation Den Haag HS. Maar er kan niet met zekerheid worden gezegd of dat inderdaad het geval is geweest, en of dat de doodsoorzaak van de honderden vogels is geweest. Volgens de vogelopvang is het mogelijk dat er ergens snoeiafval gelegen heeft van de taxusstruik waar de spreeuwen dol op zijn, waarbij ze niet alleen de besjes, maar ook iets van de giftige delen binnenkregen.

De dode spreeuwen zagen er ook op het eerste gezicht gezond uit, en toch lagen ze ’s ochtends „dood onder hun slaapboom”.

Of 5G de oorzaak was of niet, de onrust over de gevolgen en bijverschijnselen van straling (niet alleen van de 5G frequenties) neemt toe, en de geruststellende reacties van Politiek, Wetenschap en de Telefoonmaatschappijen doet daar niets aan af. Voor deze groepen valt er héél veel geld te verdienen met deze technologische ontwikkelingen. En het fenomeen ‘ziek door straling’ in de medische wereld sowieso nog niet algemeen erkend. Dat gaat niet zo snel. Toch is er wel degelijk een basis voor voorzichtigheid. Wereldwijd hebben inmiddels al zo’n 174.000 wetenschappers, organisaties en particulieren (stand november 2019) uit meer dan 200 landen een petitie ondertekend tegen de uitrol van 5G, op basis van de uitkomsten van verschillende wetenschappelijke studies, en dat mag toch zeker niet als onbelangrijk terzijde worden geschoven!

En dat gebeurt ook niet. Er zijn inmiddels heel wat websites die oproepen tot het stopzetten van de 5G-rollout. Er zijn inmiddels ook politici en experts voor wie de gezondheid van de medemens zwaarder weegt dan de enorme som geld die er met zulke nieuwe technologieën te verdienen is.  Wij geven hier u graag enkele links, die u aan het denken kunnen zetten, als u dat nog niet deed. Want deze problematiek gaat ook u aan, of u nu gebruik wilt maken van 5G of niet.

Hieronder een video van 10 minuten, ingesproken door een Microsoft Topman, die zo zijn bedenkingen tegen 5G en de draadloze technologie uitspreekt.

En in Brussel komt voorlopig nog geen 5G, aldus de wakkere Belgische minister van milieu.

Concrete technische informatie is maar spaarzaam voorhanden. De straling van een 5Gzender mag dan wel minder sterk zijn dan het huidige 4G, maar om die reden is er dan een veelvoud van zendmasten – miljoenen – nodig , en het eindeffect is naar verwachting een alomtegenwoordig netwerk mét de bijkomende straling. Bijna ieder huis, bushokje, lantaarnpaal of wat dan ook kan een 5G zendmast bevatten. Daarbij komt dat 5G ook vanuit de ruimte via satellieten zal worden doorgegeven, want het 5G netwerk moet uiteindelijk werelddekkend zijn. Ook middenin de woestijn moet je kunnen internetten, zo is de gedachte. Er zullen dan naar verwachting zo’ n 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte worden gelanceerd!

Intussen weet niemand hoe het verder zal gaan met al die electrosensibele mensen die nú al niet meer normaal in hun stad kunnen wonen, maar die genoodzaakt zijn hun rust te zoeken in die wouden waar nog geen internetsignalen heersen. En dan hebben we het nog niet over de dieren die veel gevoeliger dan mensen reageren op deze technische ‘vooruitgang’.

Kortom; Word vervolgd.