Kinderen en Mobiele apparatuur

Kinderen en Mobiele apparatuur

We willen graag de beste toekomst voor onze kinderen, en we beginnen daar het liefst zo vroeg mogelijk mee, zelfs al vóór de geboorte. Voor sommige aspecten van het leven is door de wet een minimum leeftijd vastgesteld, ter bescherming niet alleen van de omgeving, maar vooral ook voor het kind zelf. Voor gebruik van mobieltjes e.d. is dat niet zo, maar dat zou eigenlijk niet zo’n gek idee zijn. De effecten van mobieltje en laptops op de gezondheid zijn heftig, vooral voor jonge kinderen! Natuurlijk word je niet ziek van af en toe één telefoongesprekje, maar je zou kinderen niet moeten willen toestaan vele uren per dag afhankelijk te zijn van hun iPad. Maar hoe vaak is dat wél het geval?

En daarbij komt; Hoe kun je je kinderen helpen om het gebruik van digitale techniek te beperken als wij volwassenen het voorbeeld geven door steeds ons mobieltje te pakken, om te kijken of er nog berichtjes zijn? Daarmee helpen we onze kinderen niet.

Daarom is het noodzakelijk om ons bewust te zijn van enkele feiten; Mobiele telefonie maakt gebruik van HoogFrequente signalen, die heel sterke pulsen afgeven. Die pulsen zijn schadelijk voor onze hersenen, en voor kinderen des te meer! Op internet is voldoende informatie te vinden die aantoont welke gevolgen regelmatig bellen met de telefoon aan het oor heeft voor volwassenen.

Het effect op de hersenen van kinderen is vele malen groter ! ! !

De werkgroep BioInitiative, een onafhankelijke groep van internationale wetenschappers, onderzoekers en professionals in de openbare gezondheidszorg die zich bezighouden met de biologische effecten van elektromagnetische velden (EMV’s), heeft een belangrijk rapport gepubliceerd van de wetenschappelijke resultaten van case-control studies gepubliceerd tussen 2010 en 2017 op hersenkanker. Dit omvangrijke Engelstalige rapport is te vinden op de website www.bioinitiative.org. We lichten er een klein stukje uit;

Mensen zijn bio-elektrische systemen. Onze harten en hersenen worden gereguleerd door interne bio-elektrische signalen. Blootstelling van het milieu aan kunstmatige elektromagnetische velden kan interageren met fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam. In sommige gevallen kan dit ongemak, of slaapverstoring, of verlies van welzijn (verminderd mentaal functioneren en verminderd metabolisme) veroorzaken of soms is het een angstziekte zoals kanker of de ziekte van Alzheimer. Het kan interfereren met iemands vermogen om zwanger te worden, of een kind naar de voldragen tijd te brengen, of resulteren in veranderingen in de hersenontwikkeling die slecht zijn voor het kind. Het kan zijn dat deze blootstellingen een rol spelen bij het veroorzaken van langdurige beperkingen van de normale groei en ontwikkeling van kinderen, waardoor de weegschaal wordt omgedraaid om productieve volwassenen te worden. We hebben goed bewijs dat deze blootstelling onze gezondheid kan schaden, of dat van kinderen van de toekomst die geboren worden door ouders die nu zijn ondergedompeld in draadloze beïnvloeding.

In de VS is de inzet van draadloze infrastructuur (zendmasten) om het gebruik van mobiele telefoons te ondersteunen de afgelopen decennia enorm versneld. De verspreiding van zendmasten in gemeenschappen, vaak geplaatst op peuterspeelzalen, op kerkelijke daken en op schoolcampussen, betekent dat jonge kinderen duizenden keren hogere RF-blootstelling kunnen hebben in thuis- en schoolomgevingen dan 20-25 jaar geleden. Deze draadloze antennes voor spraak- en datatransmissie via de mobiele telefoon produceren RFR (Radio Frequency Radiation = Radiofrequentie Straling) beïnvloeding via het hele lichaam over brede gebieden in gemeenschappen die een onvrijwillige en onvermijdelijke bron zijn van blootstelling aan radiofrequente straling. Verder betekent de bijna universele overschakeling op draadloze telefoons en mobiele telefoons en wég van de vaste telefoonlijnen een herhaalde blootstelling aan zowel EMF ( ElectroMagneticField = ElektroMagnetischVeld) als RFR in huis. Andere nieuwe RFR-blootstellingen die voorheen niet bestonden, zijn afkomstig van WI-FI-toegangspunten (hotspots) die 24/7 stralen in cafés, winkels, bibliotheken, klaslokalen, op bussen en treinen en van onze eigen persoonlijke WI-FI-apparaten (iPads, tabletten, PDA’s, enz.). De ‘slimme meter’-infrastructuur is de grootste bron van wereldwijd doordringende RFR die al is uitgerold. Deze infrastructuur plaatst een draadloos apparaat (zoals een basisstation voor een mini-mobieltje) aan de muur en vervangt de elektromechanische (draaiknop) meter. Ze moeten op elk huis en klaslokaal worden geïnstalleerd (elk gebouw met een elektrische meter). De draadloze meters produceren pieken van gepulseerde radiofrequente straling 24/7, en in de typische bedrijfsvoering verzadigen zij de woonruimte op een niveau dat veel hoger kan zijn dan wat al bekend is om bio-effecten en nadelige gezondheidseffecten te veroorzaken. (De nutsbedrijven kunnen alleen zeggen dat ze voldoen aan verouderde federale veiligheidsnormen, die wel of niet altijd waar kunnen zijn. Deze meters kunnen, afhankelijk van waar ze worden geplaatst ten opzichte van de bezette ruimte thuis of in de klas, RFR-niveaus produceren die vergelijkbaar zijn met die binnen de eerste 30 tot 200 meter van een basisstation van een mobiele telefoon (zendmast).

De cumulatieve RFR-belasting binnen elke gemeenschap is grotendeels onbekend. Zowel onvrijwillige bronnen (zoals zendmasten, slimme meters en tweedehandse straling van het gebruik van draadloze apparaten door anderen) plus vrijwillige blootstelling van iemands persoonlijk gebruik van mobiele en draadloze telefoons, draadloze routers, elektronische babybewakingsmonitoren, draadloze beveiligingssystemen, draadloze hoorapparaten en draadloze medische apparaten zoals geïmplanteerde insulinepompen, ze kloppen allemaal bij ons aan. Niemand vergelijkt de gecombineerde blootstellingsniveaus. Miljarden nieuwe RFR-zenders van de uitrol van de slimme meter alleen al zullen de RFR-niveaus verhogen en zullen aanzienlijk bijdragen aan de bestaande RFR-achtergrond.
Soms houdt de wetenschap geen gelijke tred met nieuwe milieublootstellingen die bijproducten zijn van nuttige dingen die we in de samenleving willen kopen en gebruiken. De implementatie loopt dus voor op kennis van gezondheidsrisico’s. Het is een oud verhaal. Dit is het geval voor EMF en RFR, en dit rapport onderstreept de kritieke behoefte om moeilijke vragen te stellen, tussentijdse correcties aan te brengen, en de reeds in deze generatie geleden schade te herstellen en na te denken over de bescherming van toekomstige generaties.”

Als bouwbiologen delen wij de bezorgdheid over de toenemende stralingsniveau’s van al die signalen, waarvan er in de toekomst nog veel meer zullen komen. We delen ook onze bezorgdheid over al die mensen die al dit soort informatie negeren omdat de grote concerns en de politiek zeggen dat het allemaal wel meevalt, of dat de sterkte van de signalen binnen de wettelijke norm valt.

En tenslotte hopen we dat degene die dit stukje gelezen heeft goed nadenkt over het iPadgedrag van hun kinderen. Want we willen graag de beste toekomst voor onze kinderen, toch?