Wat is bouwbiologie?

Wat is bouwbiologie?

Bouwbiologie heeft te maken met het leefmilieu in ons huis, of op ons werk (de school van onze kinderen), de aanwezigheid van straling door elktrische apparatuur, de samenstelling van de lucht in ons huis, de gebruikte bouwmaterialen of meubilering, en zelfs de verlichting van ons huis, en de uitwerking daarvan op ons als bewoners. In de praktijk houd het o.a. in dat er door een Bouwbiologisch Meettechnicus gemeten word welke factoren er in of rond een huis (gebouw) aanwezig zijn die van invloed zijn op de gezondheid, vaak naar aanleiding van gezondheidsklachten waarvoor de huisarts niet altijd een duidelijk aanwijsbare oorzaak vinden kan. Die oorzaak zou heel goed van buitenaf kunnen komen. Verschillende invloeden van binnen en buiten het gebouw spelen op ons in, zoals Elektrosmog, schimmels, schadelijke stoffen in bouwmaterialen e.d.

Het vakgebied bouwbiologie, vooral sterk ontwikkeld in Duitsland, is ontstaan naar aanleiding van aanvankelijk ‘onverklaarbare ‘gezondheidsproblemen, die later konden worden gerelateerd aan e-smog, straling door digitale communicatietechnieken, schimmelvorming en schadelijke stoffen in huizen en gebouwen. Doel van de bouwbiologie is kennis verzamelen omtrent de invloed van ons leefmilieu op onze gezondheid, maar ook het adviseren over afschermende maatregelen tegen de effecten, zoals indien nodig het aanbrengen van afschermende wandbekleding, gordijnstoffen e.d.

Centraal daarbij staat de woonomgeving, meer specifiek; de slaapkamer! Dit is immers de plek waar men pakweg 1/3 van zijn leven doorbrengt, en waarin het lichaam normaliter moet uitrusten, regenereren en nieuwe energie moet opdoen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Slaapproblemen, migraine, kramp in de benen, bedwateren, alsmaar huilende kinderen verstoren het natuurlijke regeneratieproces. Dat kán te wijten zijn aan straling door soms een onvolledige elektrische installatie, vaker aan een teveel aan elektronische (draadloze) signalen in de slaapkamer, of geopathische belastingen, waarvan de waterader de meest bekende is. Het is vaak een optelsom van al die oorzaken bij elkaar!

Recente ontdekkingen hebben aangetoond dat er veel gezondheidsklachten te wijten zijn aan oorzaken die tot voor kort niet werden (h)erkend, maar nu voor een belangrijk deel verholpen kunnen worden door beschermende maatregelen te nemen, eigenlijk zonder comfort in te hoeven leveren. Uw bouwbioloog kan u daarbij helpen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *