Elektrische Wisselvelden

Elektrische Wisselvelden

Een voorbeeld; Elektro-Magnetische Wisselvelden.

Elektrische Velden (EMV) zijn overal rondom het elektriciteitsnet. Het is een vorm van straling rondom de kabels waar een elektrische spanning op staat. Ook alleen al een aangesloten verlengkabel onder het bed, ook al is daar verder geen apparaat op aangesloten of ingeschakeld, kan een behoorlijk Elektrisch Veld (EV) veroorzaken! Is er wél een stroomverbruiker aangesloten en ingeschakeld (dus elektrische stroom), dan is er naast het elektrische wisselveld óók nog een magnetisch veld (EMV). En die beide velden kunnen de normale werking van ons lichaam soms behoorlijk de voet dwars zetten.

Dan hebben we vaak ook nog een wekkerradio en de opladers van onze mobiele telefoons, tablet, et cetera naast ons bed, want we willen dat die apparatuur ’s morgens weer lekker opgeladen is voor gebruik. Deze minitransformators veroorzaken ook Elektrische velden, méér nog dan het nachtlampje naast ons kussen. En dan komen er van buitenaf ook nog allerlei signalen binnen, door ons huis heen, waarvan we het bestaan vaak niet weten. Al met al veroorzaken al die zaken een behoorlijk elektrisch spanningsveld, waarin wij de nacht doorbrengen. Het menselijke energiesysteem kan dan behoorlijk worden verstoord door de EMV om ons heen. Dat gebeurt zonder dat we daar iets van merken, tenminste, niet direct. Maar de effecten kunnen na verloop van tijd wel ernstiger vormen aannemen.

We onderscheiden de Elektrische Velden van het Elektriciteitsnet (Laag Frequent), en de signalen voor draadloze communicatie (Hoog Frequent). We beginnen met de Laagfrequente metingen, en daarom willen we u eens laten zien hoe een gemiddelde slaapkamer er uit zou kunnen zien als we gaan meten hoeveel (LF) Elektrische Velden er zijn, terwijl de verlichting is uitgeschakeld. We willen immers weten hoe de situatie ’s nachts is, als we slapen. En de meerderheid van mensen slaapt het liefst in het donker.

’s Nachts hebben we dus meestal geen licht aan, dan is het dus ‘rustig’ in onze slaapkamer.

Toch?   . . . Of niet ?

In bovenstaande grafiek twee afbeeldingen van hetzelfde bed. Links het resultaat van de eerste meting; We meten hier de Laag Frequente velden (LF), ofwel de spanning van ons 230V elektriciteitsnet. Alle verlichting is uit, we meten immers de situatie zoals die ’s nachts is, als we willen slapen. Maar die kleuren; Rood/Paars! Geen verlichting aan, maar toch . . . Behoorlijk zwaar belast, beduidend méér als de bouwbiologische grenswaarde van 1,5 V/m*. Meneer ligt met zijn hoofd in een gevaarlijk veld. Oorzaak? De snoeren onder het bed, gestoken in een drievoudige ‘tafeldoos’, die aan zijn kant onder het bed ligt. Dit zijn de snoeren naar de verstelbare bedbodems van zowel hem als haar. Dit veroorzaakt dus al een behoorlijk EMV! Herkent u dat? Heeft u ook van die verlengsnoeren onder uw bed? Grote kans dat dat het geval is! Degene die daar slaapt, neemt een stukje elektrische spanning in zijn lichaam over, we noemen dat Capacitaire Aankoppeling. Een elektrische onderdeken is ook een geduchte bron  van EMV, slechts enkele millimeters verwijderd van de slapende persoon! En het niet-geaarde** nachtlampje links veroorzaakte ook een behoorlijk veld, in dit geval bij elkaar 60,4  V/m. Dit is in de categorie “Extreme afwijking” van de SBM2015, en er dienen onmiddellijke maatregelen genomen te worden. En dat terwijl de verlichting niet ingeschakeld was! En hier ligt ook geen mobiele telefoonoplader in de buurt.

Overigens worden er bij sommige mensen soms nog beduidend hogere waarden aangetroffen, waarna de genomen maatregelen letterlijk binnen enkele dagen drastische verlichting van de klachten opleverde! Het zal dan ook duidelijk zijn dat de ‘groene’ slaapkamer de voorkeur heeft boven de ‘rode’ slaapkamer.

Rechts zien we een heel verschil met de eerste situatie! Na het uitschakelen van de elektriciteitsgroep voor deze kamer in de zekeringenkast ging de belasting behoorlijk omlaag.  Een Netvrijschakelaar (eigenlijk een net-ontkoppelaar) is hier dan de beste oplossing, daarmee kan een specifieke Elektrische Groep (die van de slaapkamer) in de zekeringkast automatisch worden uitgeschakeld zodra de laatste stroomverbruiker (in die groep) is uitgeschakeld, bijvoorbeeld als men het nachtlampje uitdoet. Moet het licht weer aan, dan reageert een netvrijschakelaar onmiddellijk en schakelt direct weer in. Een netvrijschakelaar dient te worden geïnstalleerd door een erkende installateur.

Afgezien van de hierboven beschreven situatie slapen veel mensen met hun mobieltje vlak naast zich, al dan niet aan de oplaadadapter, hebben een wekkerradio, hebben WiFi-, GPS-, DECTsignalen (dit zijn dus de Hoog Frequente signalen, HF) en nog veel meer om zich heen, terwijl die op dat moment niet gebruikt worden. Het verstandig uitschakelen van zulke signalen gedurende de nacht is voor een groot deel mogelijk, en geeft behoorlijk wat verlichting  in de belastingen die op ons af komen. En voor wie écht dag en nacht bereikbaar wil (moet) kunnen zijn, zijn er best wel opties om dat op een meer verantwoorde manier te doen. De bouwbioloog geeft graag advies.

Overigens is er over dit thema zeer uitvoerige wetenschappelijke maar toch begrijpelijke informatie te vinden in het “Handboek Elektrostress” door Dr. Hugo Schooneveld,  verbonden aan de University of Wageningen. Een aanrader voor iedereen die zich verder in deze materie wil verdiepen óf professioneel met dit thema te maken heeft!

Grafiek gemaakt met NFA1000 van Gigahertz Solutions.

*1,5 V/m is een grenswaarde van EMV in de categorie “Lichte afwijking” volgens de SBM-2015, wat staat voor Standard der Baubiologische Messtechnik, uitgave 2015. Deze standaard is samengesteld door Duitse experts op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven.

**Geaarde apparatuur levert al een stuk minder straling op dan apparatuur die niet (deugdelijk) geaard is. De straling word door de aardleiding opgenomen en afgevoerd, voordat de straling in contact met uw lichaam komt, op zoek naar aarde.