Hartmann-, Curry- en Benkernetwerken

Hartmann-, Curry- en Benkernetwerken

Bij het woord ‘Aardstralen’ gaan bij veel mensen de wenkbrauwen omhoog. Velen geloven daar niet in, en menen dat het met spirituele zaken te maken heeft. Anderen geloven er wél in, maar het heeft helemaal niets met geloof te maken. Aardstralen zijn vormen van energie die met bepaalde apparatuur waarneembaar zijn, en die een invloed op onze gezondheid uitoefenen. Men kan ze alleen niet met het blote oog zien, men kan ze niet ruiken, horen of voelen. Dat maakt het accepteren van hun aanwezigheid voor veel mensen moeilijk. Maar kan men dan een magnetisch veld zien? Kan men elektriciteit zien, of de wind? Kan men de gsmsignalen zien, waardoor beeld en geluid word overgedragen? Nee, maar de aanwezigheid daarvan kan wel worden waargenomen door de uitwerking ervan, zoals de verzameling van ijzerdeeltjes door een magneet, het branden van een lamp op elektriciteit of de beweging van de herfstbladeren door de wind. En de video van uw kleinkinderen op uw telefoon.

Aan deze verschijnselen twijfelt geen mens. Hoe zit het met de ‘geopathische belastingen’ die hierboven worden genoemd?

Aardstralen zijn niet zo mysterieus. De kern van onze aarde behelst een massa energie. Door de rotatie van de aarde word óók energie in beweging gezet. En recente ontdekkingen hebben een aantal interessante energiebanen in kaart gebracht. Zoals, de Hartmannlinie, het Currynetwerk en de Benkerlinies.

Globale rasternetwerken zijn energetische natuurlijke stralingssystemen met gepolariseerde eigenschappen. Aardstralen zijn niets anders dan in een raster voorkomende energiebanen, die in ons huis soms zodanig effectief worden dat we er soms ziek van worden, net zoals het verschil tussen een frisse wind buiten, waarvan we meestal niet ziek worden, of tocht in huis, waar we wél last van krijgen. Daarom worden deze aardstralen soms aangeduid als Geopathische Belastingen (van het Griekse geo=aarde, en pathos=ziek).

Doordat de polariteit in ons lichaam door aardstralen enigszins word beïnvloed, (net zoals een magneet in de buurt van een luidspreker een brom kan veroorzaken) kunnen er storingen in de door ons lichaam stromende energie optreden, vooral als men een hele nacht op één plek (ons bed) doorbrengt. Overdag, als we ons bewegen zijn die storingen niet zo effectief. We verplaatsen ons dan immers regelmatig, én omdat we lichamelijk actief zijn zijn we meer resistent tegen de nadelige invloeden om ons heen. Maar ’s nachts zijn we letterlijk overgeleverd aan de elementen*. Ons lichaam is in rust, het verdedigingsmechanisme op een laag pitje. We hebben onze energie dan nodig om ons weer nieuwe kracht te geven, om afvalstoffen te verzamelen en af te scheiden, en om te regenereren. Meestal zijn die storingen als gevolg van geopathische belastingen pas echt storend als men er een langere tijd (maanden, jaren) aan blootgesteld is.

De Hartmann linie, zo genoemd naar de ontdekker ervan, is een onzichtbare muur van energetische straling, waarvan het patroon is vastgesteld op 2 meter van Noord naar Zuid, en 2,5 meter van West naar Oost. In sommige gevallen is het een oplossing om een bed te verplaatsen naar een ander gedeelte van de slaapkamer of het huis. Maar dan moet je wel weten waar dat Hartmann netwerk precies loopt…

Dat geld ook voor het Currynetwerk. Hiervan liggen de lijnen 3 á 3,5 meter uit elkaar, diagonaal op de Hartmann richting.

Het Benkernetwerk heeft lijnen die zo’n 12 meter uit elkaar liggen, evenwijdig aan de Hartmannlinies. Het is vaak op een snijpunt van deze linies waar de polariteit in ons lichaam dusdanig verstoord word dat er klachten door kunnen ontstaan. Veel mensen hebben nergens last van. Maar voor enkelen kan juist de aanwezigheid van deze aardstralen de oorzaak zijn van een ziek orgaan of een min of meer ‘onverklaarbare’ pijn ergens in ons lichaam.

Kan uw arts geen pathologische oorzaak vinden voor uw klachten? Mogelijk omdat de aanwezigheid van deze aardstralen niet in het lespakket van de medische opleiding heeft gezeten. Maar het niet kunnen vaststellen van de oorzaak betekent niet dat er geen oorzaak is. Voor hardnekkige klachten is het goed om het bestaan van Geopathische Belastingen in overweging te nemen, en een bouwbiologisch meettechnicus te vragen om uw slaapkamer op de locatie ervan te onderzoeken.

* Voor mensen die een hele werkdag op een kantoor of zittende werkplek doorbrengen is het natuurlijk ook goed om er achter te komen of die werkplek wel vrij is van geopathische belastingen, dan wel een teveel van HF digitale signalen.

Is er wat aan te doen?

De aanwezigheid van geopatische belastingen is niet af te schermen. Het bed verplaatsen is niet altijd mogelijk of praktisch. Bioveldvormende apparatuur kan de polariteit van de belasting tegenwerken (de omgeving harmoniseren), zodat het effect ervan bijna nihil word. Er bestaan verschillende bioveldvormende apparaten die thuis kunnen worden geplaatst, waarvan de Duplex IV Professional de nieuwste ontwikkeling is. Indien gewenst kan men deze 4 weken thuis opstellen om de effectiviteit ervan te ervaren, waarna men kan besluiten tot aankoop over te gaan, of niet. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.